Παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη;

Παρέχεται υποστήριξη εκπαίδευσης πριν και μετά το ξεκίνημα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν ομαλά.